rawidłowe leczenie oraz przestrzeganie zaleceń lekarza może praktycznie całkowicie zniwelować występowanie dokuczliwych objawów. Astma to zapalna choroba oskrzeli, która charakteryzuje się takimi objawami jak świszczący oddech, uczucie duszności czy kaszel. Oczywiście nie zawsze te objawy oznaczają, że pacjent choruje na astmę, ale są podstawą do wykonania dalszych badań diagnostycznych. Astma może pojawić się u chorego już w okresie dziecięcym, ale także w późniejszym życiu. Jej charakterystyczną cechą jest to, że w różnym okresie życia może mieć różne nasilenie i objawy. Raz choroba może być bardzo uciążliwa, raz praktycznie wcale, ale nie oznacza to, że pacjent został z niej wyleczony. Wpływ na pojawianie się objawów choroby może mieć wiele czynników, np. pora roku (alergeny wziewne – pyłki drzew, traw), silne zapachy, a nawet zmiana temperatury pomieszczenia, w którym znajduje się osoba chora na astmę.

Aby zdiagnozować chorobę najlepiej udać się do specjalisty, który na podstawie wywiadu może postawić rozpoznanie. Dodatkowo wykona badanie spirometryczne, jest ono podstawą oceny drożności dróg oddechowych. Lekarz powinien przeprowadzić z pacjentem bardzo szeroki i dokładny wywiad, zapytać o częstotliwość i okoliczności pojawienia się duszności i kaszlu, o krewnych, którzy chorowali na astmę. Z pewnością zleci także wykonanie badań dodatkowych, takich jak testy alergiczne, rtg klatki piersiowej, a po rozpoznaniu dobierze choremu leczenie. Leczenie astmy polega na łagodzeniu objawów, astma jest chorobą nieuleczalną i nawet jeśli u chorego dojdzie do poprawy samopoczucia, nie może on odstawiać zapisanych leków. Leczenie astmy jest bezpieczne, a preparaty przepisywane przez lekarzy nie wywołują działań niepożądanych. Jednak aby przynosiło ono zamierzone skutki pacjent musi ściśle stosować się do zaleceń lekarza.