Skip to main content
Home » Ciąża i dziecko » Standard Opieki Okołoporodowej
Ciąża i dziecko

Standard Opieki Okołoporodowej

Fundacja Rodzić po Ludzku
Jesteśmy organizacją pozarządową, która działa, aby ciąża, poród i początki macierzyństwa były dobrym doświadczeniem dla każdej kobiety. Od lat wspieramy, edukujemy i interweniujemy – dla Ciebie.

Standard to potoczna nazwa obowiązującego od 1 stycznia 2019 r. Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej. Zapisy Standardu regulują opiekę okołoporodową w Polsce.


O czym m.in. mówi Standard Opieki Okołoporodowej?


OPIEKA W CZASIE CIĄŻY

• Masz prawo wybrać osobę sprawującą nad Tobą opiekę zdrowotną.

Możesz wybrać lekarza w trakcie specjalizacji lub specjalistę ginekologii i położnictwa, który jest uprawniony do sprawowania opieki zarówno nad ciążą niepowikłaną, jak i powikłaną. Możesz wybrać położną, niezależną specjalistkę opieki zdrowotnej, która może opiekować się kobietami w ciąży i pomagać podczas fizjologicznego porodu oraz zapewniać opiekę matce i dziecku po urodzeniu. Dotyczy to ciąż, które przebiegają bez komplikacji.

• Masz prawo do opieki położnej środowiskowej i do edukacji przedporodowej.

• Masz prawo do wizyt kontrolnych.

Standard reguluje, jakie wizyty, testy, badania, konsultacje powinny być Ci zaoferowane w czasie ciąży.

• Masz prawo do planu opieki i planu porodu.

Osoba sprawująca opiekę powinna przygotować z Tobą plan opieki podczas ciąży i plan porodu. Dokumenty te powinny być oparte na Twojej indywidualnej sytuacji i preferencjach. Oba plany powinny zostać włączone do dokumentacji medycznej.

• Masz prawo do wyboru miejsca porodu.

Możesz wybrać jako miejsce porodu swój dom, dom narodzin lub szpital.

OPIEKA PODCZAS PORODU

• Masz prawo do prywatności i intymności.

• Masz prawo do uśmierzania bólu.

Osoby sprawujące opiekę nad Tobą w trakcie porodu powinny poinformować Cię o metodach dostępnych w danej placówce.

• Masz prawo do obecności wskazanej osoby bliskiej.

• Masz prawo do nieprzerwanego kontaktu skóra do skóry ze swoim dzieckiem.

OPIEKA PO PORODZIE

• Masz prawo do obecności podczas badań dziecka.

Wszystkie rutynowe procedury medyczne i pielęgnacyjne powinny być wykonywane w Twojej obecności i za Twoją zgodą.

• Masz prawo do wsparcia w karmieniu piersią.

Personel medyczny powinien zapewnić Ci wsparcie w karmieniu piersią – m.in. udzielić informacji o zaletach karmienia piersią, instruktażu technik karmienia, obserwować skuteczność karmienia piersią.

• Masz prawo do opieki po porodzie w miejscu zamieszkania.

Przez 6 tygodni po porodzie Ty i dziecko macie prawo do opieki położnej środowiskowej w miejscu zamieszkania. Położna powinna odwiedzić Was w domu co najmniej 4 razy.

OPIEKA W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH

• Masz prawo do opieki opartej na szacunku i masz prawo ufać, że cały personel medyczny jest przygotowany do opieki nad Tobą i świadomy Twojej sytuacji, aby działać z jak największą wrażliwością.

Sytuacje szczególne obejmują: zdiagnozowanie poważnej choroby lub wady dziecka w czasie ciąży, poronienie, urodzenie martwego dziecka, urodzenie dziecka niezdolnego do życia poza łonem matki, dziecka chorego lub z wadą wrodzoną.

Next article